Beneficjenci Balu

Fundacja Dorastaj z Nami została zarejestrowana 21 lipca 2010 roku. Opiekuje się dziećmi, których jeden z rodziców stracił życie lub zdrowie w trakcie pełnienia służby publicznej. Pomocą Fundacji objęte są między innymi dzieci poległych żołnierzy, strażaków, policjantów i ratowników górskich.

W ciągu 5 lat istnienia Fundacja Dorastaj z Nami pomogła 189 dzieciom. Wsparcie Fundacji dla podopiecznych jest długofalowe i trwa co najmniej kilka lat, dziecko trafiające do Fundacji może liczyć na pomoc dopóki się uczy, nawet do 25. roku życia. Celem Fundacji Dorastaj z Nami jest pomoc dzieciom w dorastaniu, a więc wspieranie ich procesu edukacyjnego i rozwoju. W ciągu 5 lat działalności Fundacja przekazała na cele statutowe 3 661 634 złote. Swoim podopiecznym Fundacja współfinansuje wydatki na edukację, takie jak: zakup podręczników, zajęcia pozalekcyjne - sportowe i artystyczne, kursy językowe, wyjazdy edukacyjne, a także czesne na wyższych uczelniach. Starszym dzieciom i młodzieży Fundacja służy wsparciem w wyborze ścieżki życiowej i kariery zawodowej poprzez program tutoringu, pomaga im także znaleźć praktyki i staże. Ponadto Fundacja pomaga wyjść dzieciom z cienia rodzinnej tragedii, finansując pomoc psychologiczną na każdym etapie rozwoju - do tej pory Fundacja opłaciła dzieciom ponad 1500 godzin terapii psychologicznej. 

Podopieczni Fundacji Dorastaj z Nami to dzieci, młodzież i młodzi dorośli z całej Polski. Tata Oli i Michała po wypadku wozu strażackiego ma 160 - procentowy uszczerbek na zdrowiu. Tomek miał 2 lata, gdy jego ojciec zginął w Afganistanie Tata Maćka został zastrzelony na patrolu. Wszystkich podopiecznych Fundacji łączy cień rodzinnej tragedii. Fundacja wspiera ich w życiu po stracie rodzica i stara się poprowadzić bezpieczną drogą ku samodzielnej dorosłości.

 

Fundacja po DRUGIE (FpD) pracuje z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, patologią, bezradnością. Jest jedyną ogólnopolską organizacją pozarządową, która swoje działania koncentruje wokół problemów młodzieży z placówek resocjalizacyjnych (zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich). Organizacja wspiera wychowanków i byłych wychowanków ośrodków m.in. poprzez:

  • wsparcie w procesie usamodzielnienia i readaptacji społecznej;
  • budowanie prawidłowych postaw społecznych (w tym rodzicielskich);
  • poszerzanie i budowanie umiejętności zawodowych i aktywizację zawodową;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom;
  • rozwijanie pasji i zainteresowań.

Fundacja prowadzi również działania systemowe zmierzające do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w procesie resocjalizacji i readaptacji młodzieży. FpD działa od 2011 roku i posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od 19  lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 26 866 małych pacjentów i wsparła finansowo 1185 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie - z naszym udziałem - Fundacja na cele statutowe przekazała dotąd 209 650 165,62 złotych. Do najbardziej rozpoznawalnych projektów Fundacji Polsat należy kampania „Jesteśmy dla dzieci” . Jej celem jest zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację dzieci – podopiecznych Fundacji Polsat. Od 12 lat Telewizja Polsat razem z Polsat Media organizują akcję "Mikołajkowy Blok Reklamowy", dzięki której każdego roku w MIKOŁAJKI pieniądze zebrane z reklam nadanych przed „Wydarzeniami” otrzymują podopieczni Fundacji Polsat.

 

Fundacja TVN „nie jesteś sam” powstała w 2001 roku. Przez 14 lat działalności Fundacja zebrała i przekazała na cele charytatywne ponad 223 500 000 złotych. Fundacja TVN pomaga chorym dzieciom, ale także osobom starszym. Finansuje ich leczenie, rehabilitacje, operacje. Udzieliła pomocy – około 20 000 osób. Fundacja współpracuje także z największymi szpitalami w Polsce. Przeprowadza remonty klinik i oddziałów szpitalnych, a także buduje nowe jednostki dla służby zdrowia. Fundacja wyremontowała 15 klinik jednego z największych szpitali dziecięcych w Polsce – Centrum Zdrowia Dziecka, przeznaczając na ten cel około 20 000 000 złotych. Wyremontowała Klinikę Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka za kwotę 30 000 000 złotych. Wybudowała pierwsze w Polsce Centrum Profilaktyki Nowotworów dla Instytutu Onkologii w Warszawie za kwotę 35 000 000 złotych. Pomogła także wielu innym szpitalom w remontach sal operacyjnych i klinik. Fundacja zakupiła 19 nowoczesnych ambulansów, które użytkowane są przez szpitale i pogotowia ratunkowe w całej Polsce. Wspiera polskie szpitale kupując najnowocześniejszy sprzęt medyczny – inkubatory, kardiomonitory, aparaty USG, łóżka operacyjne, łóżka szpitalne etc. Obecnie Fundacja przeprowadza remont Kliniki Rehabilitacji mieszczącej się w Instytucie Matki Polki w Łodzi. Koszt remontu to ponad 20 000 000 złotych. Otwarcie Kliniki planowane jest na maj 2016 roku.